webbteknik.nu – Videos

Videos till Webbutveckling 1, första upplagan

Tills vidare kan du titta på alla videos till första upplagan, fram till och med kapitel 4, samt kapitel 9 och 10. Dessa filmer stämmer ungefär med informationen i andra upplagan. Läs boken noga för att få den mest aktuella informationen.

I stället för att installera XAMP som det talas om i videon för Webbserverprogrammering 1, första upplagan, rekommenderar jag att du hämtar hem utdraget från Webbutveckling 1. I slutet av det beskrivs ett bättre sätt att installera en server på sin egen dator. De första fem minuterna av videon kan du dock se för att få en genomgång av hur en webbserver fungerar.

Alla videofilmer
Videos till Webbserverprogrammering 1 med PHP, första upplagan
Videonamn Boksektion
Introduktion till webbserverprogrammering och XAMPP Vad är webbteknik (1)
Videos till Versionshantering med Git och GitHub
Videonamn Boksektion
Installera Git och skapa konto på GitHub
Introduktion till versionhantering med Git och GitHub
Börja använda Git med GitHub
Daglig användning av Git
Videos till Webbutveckling 1, första upplagan
Videonamn Boksektion
Ett enkelt HTML-dokument, del 1 Vad är webbteknik (1)
Ett enkelt HTML-dokument, del 2 Vad är webbteknik (1)
Värdet av doctype samt inspektera element i Firefox Vad är webbteknik (1)
Validering Validering (1.3)
Emulera en webbläsare från terminalen HTTP-huvuden, metoder och statuskoder (1.4.9)
Goda och dåliga resurser Läs mer här (1.10)
En bra editor En bra editor (2.4.1)
Utvecklingsverktyg Utvecklingsverktygen (2.4.3)
Utvecklingsverktyg och tillägg i Firefox Andra tillägg till Firefox (2.4.4)
CSS terminologi CSS-terminologi (4.2)
CSS-selektorer Några CSS-selektorer (4.7)
CSS egenskaper Några CSS-egenskaper (4.8)
Extern CSS Extern CSS (4.9)
Dokumentobjektsmodellen DOM (4.10)
Första sidans HTML-kod HTML-kod för sidans struktur (5.1)
Struktur genom CSS CSS-kod för sidans struktur (5.2)
CSS för länkar CSS för länkarna (5.3)
Ellipser och typsnitt CSS för att skapa ellipser (runda hörn) (5.4)
CSS för position av bilden Bilden (5.7)
Prefix och runda hörn Prefix och runda hörn (8.1.4)
Prefix och färgtoningar bakgrund Prefix och färgtoningar (8.1.5)
Prefix och färgtoningar teknik Prefix och färgtoningar (8.1.5)
Dekorativa bilder med CSS Dekorativa blder (9.3.2)
SVG SVG (9.4.4)
Canvas Canvas (2D) och WebGL (3D) (9.4.6)
Boxmodellen i CSS Boxmodellen i CSS (10.2)
Placering av boxar Placering av boxar (10.3)
Tvåspaltslayout med CSS Tvåspaltslayout med float (11)
Layout med float Sidans huvudsakliga block (11.2.1)
Hur fungerar float Hur float fungerar (11.3.1)
Label-elementets funktion och design Label (13.4)
Formulärkontroll Formulärkontroll (13.6)
Principen för kontaktformuläret Kontaktformulär till Läxhjälpen (13.8)
Kontaktformulärets HTML och CSS-kod Kontaktformulär till Läxhjälpen (13.8)
Kontaktformuläret med PHP Kontaktformulär till Läxhjälpen (13.8)