webbteknik.nu – Flashcards

Alla flashcards
Flashcards till Webbutveckling 1, första upplagan
flashcardnamn Boksektion
Flashcards kapitel 1 Vad är webbteknik (1)
Flashcards om DNS, URL och HTTP Standardiseringsorgan och fler standarder (1.4)
Flashcards kapitel 2 Utvecklingsprocessen (2)
Flashcards till annat
flashcardnamn Boksektion
Datorteknik 6
Test set
Datorteknik 2
Nätverkstermer
Internet termer
Nätverkstopologier
Datorteknik 3
Telekomtermer
Datorteknik 1
Datakomtermer