webbteknik.nu – Länkar

Alla Länkar
Länkar till Lärarhandledning Webbutveckling 1
Länk Boksektion Typ av länk
Kapitel 2
JSBin Boklänk
Länkar till Webbutveckling 1, första upplagan
Länk Boksektion Typ av länk
Kapitel 1
HTML Introduction Vad är webbteknik (1) Referens/läs mer
What's the difference between JavaScript and Java JavaScript för beteende (1.1.1) Fotnot/faktakälla
validator.nu Validering (1.3) Boklänk
CSS validering Validering (1.3) Referens/läs mer
Validator for Firebug Validering (1.3) Referens/läs mer
Firebug Validering (1.3) Referens/läs mer
The WebM Project Standardiseringsorgan och fler standarder (1.4) Referens/läs mer
ECMAScript hos ECMA Standardiseringsorgan och fler standarder (1.4) Referens/läs mer
Khronos Group Standardiseringsorgan och fler standarder (1.4) Referens/läs mer
WebCL Standardiseringsorgan och fler standarder (1.4) Fotnot/faktakälla
W3C Standardiseringsorgan och fler standarder (1.4) Referens/läs mer
WhatWG Standardiseringsorgan och fler standarder (1.4) Referens/läs mer
Sökning efter itpastorn Query strings och fragment identifiers (1.4.5) Boklänk
Nummertecknet # Query strings och fragment identifiers (1.4.5) Fotnot/faktakälla
Et-tecknet Query strings och fragment identifiers (1.4.5) Fotnot/faktakälla
Protocole Relative URL Relativa och absoluta sökvägar (1.4.7) Fotnot/faktakälla
URI scheme Vattenfallsdiagram och sidornas fart (fördjupning på webben) (1.5) Tips
about:about Vattenfallsdiagram och sidornas fart (fördjupning på webben) (1.5) Boklänk
Mozillas demosida för nya webbtekniker Enkla sidor kontra fullfjädrade applikationer (Ajax) (1.8) Referens/läs mer
Ajax: A New Approach to Web Applications Enkla sidor kontra fullfjädrade applikationer (Ajax) (1.8) Fotnot/faktakälla
Emberwind i HTML5 canvas Enkla sidor kontra fullfjädrade applikationer (Ajax) (1.8) Tips
Boken InterACT with Web Standards InterACT with Web Standards (1.10.2) Boklänk
Web Standards Curriculum W3C Web Standards Curriculum (W3C WSC) (1.10.3) Boklänk
HTML beginner HTML Dog (1.10.4) Boklänk
Mozilla Developer Network Mozilla Developer Network (MDN) (1.10.5) Boklänk
MDN Learn Mozilla Developer Network (MDN) (1.10.5) Boklänk
Page Structure SitePoint (1.10.6) Boklänk
SitePoint SitePoint (1.10.6) Boklänk
Webforums stora tipstråd Webforum (1.10.7) Boklänk
Webforum Webforum (1.10.7) Boklänk
Stackoverflow StackOverflow (1.10.8) Boklänk
Om boken Max Räckvidd med HTML och CSS Max räckvidd med HTML och CSS (1.10.9) Boklänk
W3 Fools Men inte här (1.11) Boklänk
Historical artifacts to avoid Men inte här (1.11) Referens/läs mer
Kapitel 2
The 9 Pillars of Successful Web teams Roller (2.2) Fördjupning
TextMate En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
Eclipse Web Tools En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
Ace Editor i molnet En bra editor (2.4.1) Boklänk
Komodo En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
Notepad++ En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
Visual Studio En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
Vim En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
Aptana En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
gEdit En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
NetBeans En bra editor (2.4.1) Referens/läs mer
Firefox inbyggda verktyg Utvecklingsverktygen (2.4.3) Referens/läs mer
Chrome utvecklarverktyg Utvecklingsverktygen (2.4.3) Referens/läs mer
safari utvecklarverktyg Utvecklingsverktygen (2.4.3) Referens/läs mer
Opera Dragonfly Utvecklingsverktygen (2.4.3) Referens/läs mer
IE utvecklarverktyg Utvecklingsverktygen (2.4.3) Referens/läs mer
Rainbow Andra tillägg till Firefox (2.4.4) Referens/läs mer
Firefox Page Inspector inklusive Tilt Andra tillägg till Firefox (2.4.4) Referens/läs mer
Firefox Responsive Design View Andra tillägg till Firefox (2.4.4) Referens/läs mer
Firefox Graphical Command Line Interface Andra tillägg till Firefox (2.4.4) Referens/läs mer
Firefox Scratchpad Andra tillägg till Firefox (2.4.4) Referens/läs mer
Firefox Responsive Web Console Andra tillägg till Firefox (2.4.4) Referens/läs mer
Create a repo on GitHub Versionshantering (2.4.7) Referens/läs mer
Git documentation Versionshantering (2.4.7) Fördjupning
Comparison of open source software hosting facilities Versionshantering (2.4.7) Fördjupning
Git for Windows Versionshantering (2.4.7) Referens/läs mer
Ignoring Files Versionshantering (2.4.7) Referens/läs mer
Revision Control Versionshantering (2.4.7) Referens/läs mer
GitHub Versionshantering (2.4.7) Referens/läs mer
Kapitel 3
Vägledning för webbutveckling på Facebook Vad är en bra webbplats (3) Tips
Principerna bakom vägledningen Vad är en bra webbplats (3) Tips
Vägledning för webbutveckling Vad är en bra webbplats (3) Tips
Kapitel 4
Void/tomt element HTML-terminologi (4.1) Fotnot/faktakälla
HTML Element HTML-terminologi (4.1) Referens/läs mer
Whitespace HTML-terminologi (4.1) Fotnot/faktakälla
HTML @ WebPlatform HTML-terminologi (4.1) Referens/läs mer
CSS Syntax CSS-terminologi (4.2) Referens/läs mer
Inline Elements Block- och inline-element (4.3) Referens/läs mer
Block Level Elements Block- och inline-element (4.3) Referens/läs mer
The Importance of Correct HTML Commenting Kommentarer i HTML (4.4) Referens/läs mer
The html-element <html> (4.5.1) Referens/läs mer
The head element <head> (4.5.2) Referens/läs mer
The body element <body> (4.5.3) Referens/läs mer
The meta element <meta charset="utf-8" /> (4.5.4) Referens/läs mer
The http-equiv attribute <meta charset="utf-8" /> (4.5.4) Fördjupning
Deklarera teckenkodning i HTML <meta charset="utf-8" /> (4.5.4) Referens/läs mer
The title element <title> (4.5.5) Referens/läs mer
Heading elements Rubriker (blockelement) (4.5.6) Referens/läs mer
The p element <p> (blockelement) (4.5.7) Referens/läs mer
The a element <a href="url"> (inline-element) (4.5.8) Referens/läs mer
The img element <img src=".." alt="" /> (inline-element) (4.5.9) Referens/läs mer
The div element <div> (blockelement) (4.5.10) Referens/läs mer
The span element <span> (inline-element) (4.5.11) Referens/läs mer
Core attributes Vanliga HTML- attribut (4.6) Referens/läs mer
Demo av lang-attributets betydelse med talsyntes Attributet lang (4.6.1) Tips
Hyphens (avstavning) Attributet lang (4.6.1) Fotnot/faktakälla
Introduktion till selektorer Några CSS-selektorer (4.7) Referens/läs mer
Common CSS properties Några CSS-egenskaper (4.8) Referens/läs mer
font-size font-size (4.8.5) Referens/läs mer
font-weight font-weight (4.8.6) Referens/läs mer
text-align text-align (4.8.7) Referens/läs mer
text-decoration-line text-decoration (4.8.8) Referens/läs mer
text-decoration text-decoration (4.8.8) Referens/läs mer
text-decoration-color text-decoration (4.8.8) Referens/läs mer
border-style border (4.8.9) Referens/läs mer
border-width border (4.8.9) Referens/läs mer
border border (4.8.9) Referens/läs mer
border-color border (4.8.9) Referens/läs mer
border-radius Extern CSS (4.9) Referens/läs mer
How to Validate CSS3 Validering av CSS (4.11.2) Referens/läs mer
HTML Lint tool Lintning av HTML (4.11.4) Referens/läs mer
Crockford förklarar The Good Parts Lintning av JavaScript (4.11.5) Referens/läs mer
CSS Lint tool Lintning av CSS (4.11.6) Referens/läs mer
Netrelations inspector Netrelations Inspector (4.11.8) Referens/läs mer
Kapitel 5
box-shadow CSS för att skapa ellipser (runda hörn) (5.4) Referens/läs mer
Google Web Fonts Typsnitt (5.5) Referens/läs mer
first-child Första bokstaven i en annan färg (5.6) Referens/läs mer
How should I organize the contents of my CSS files(s)? Organisation av CSS-koden (5.8) Fördjupning
Kapitel 6
ASCII Teckenkodning och fonter (6) Fördjupning
Introduktion till teckenuppsättningar och kodningar Teckenkodning och fonter (6) Fördjupning
Teckenkodning för nybörjare Teckenkodning och fonter (6) Fördjupning
Newline Ny rad som problem (6.1) Fördjupning
IEC 8859 Äldre teckenkodningar (6.2) Fotnot/faktakälla
IEC 8859-1 Äldre teckenkodningar (6.2) Fotnot/faktakälla
Windows code page Windows 1252 (6.3) Fotnot/faktakälla
Windows 1252 Windows 1252 (6.3) Fotnot/faktakälla
Diverse symboler i Unicode Entititer (6.4) Tips
Hur man matar in Unicode-tecken Entititer (6.4) Tips
Typing quotation marks on a keyboard Unicode (6.5) Fotnot/faktakälla
Quotation mark Unicode (6.5) Fotnot/faktakälla
The Absolute Minimum Every Developer Must Know About Unicode and Character Sets Unicode (6.5) Fördjupning
Comparison of Unicode encodings Teckenkodning (6.5.3) Fotnot/faktakälla
UCS 2 Teckenkodning (6.5.3) Fotnot/faktakälla
UTF-8 UTF-8 (6.5.4) Referens/läs mer
Percent encoding URL-kodade tecken (6.6) Referens/läs mer
Base64 Base64-kodning (6.7) Fördjupning
Handling character encodings in HTML and CSS Hur ange teckenkodning (6.9) Referens/läs mer
Officell guide om att ange teckenkodningar på Svenska från W3C Hur ange teckenkodning (6.9) Referens/läs mer
Byte Order Mark Teckenkodning kan - men bör inte - anges med BOM (6.9.3) Fotnot/faktakälla
Character encoding in dual HTML/XHTML documents Lita (inte) på att webbläsarna gissar rätt (6.9.5) Fotnot/faktakälla
Hur webbläsare avgör teckenkodningen Lita (inte) på att webbläsarna gissar rätt (6.9.5) Fotnot/faktakälla
MIME Mer om MIME (6.10) Referens/läs mer
Firefox font feature support Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
TrueType Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
Computer Font Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
Graphite Smart Fonts Fonter (6.11) Fördjupning
Apple Advanced Typography Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
Web Typography Fonter (6.11) Referens/läs mer
Embedded OpenType Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
PostScript Fonts Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
Using OpenType font features with CSS 3:Part 1 Fonter (6.11) Fördjupning
OpenType Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
Typeface Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
SVG Fonts Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
PostScript Fonter (6.11) Fotnot/faktakälla
Review of Popular Web Font Embedding Services Nedladdningsbara typsnitt (6.11.1) Referens/läs mer
CSS @ Ten:The Next Big Thing Nedladdningsbara typsnitt (6.11.1) Referens/läs mer
WOFF Nedladdningsbara typsnitt (6.11.1) Referens/läs mer
Core Fonts for the Web Font-stackar (6.11.2) Boklänk
CSS Font Stacks Font-stackar (6.11.2) Referens/läs mer
Färdiggjorda font-stackar Font-stackar (6.11.2) Tips
Kapitel 7
History of the World Wide Web HTML historik och teori (7) Fotnot/faktakälla
WorldWideWeb = Den första webbläsaren HTML historik och teori (7) Fotnot/faktakälla
Timeline of Web Browsers HTML historik och teori (7) Fotnot/faktakälla
Graphical user interface HTML under pionjärtiden (7.1) Fotnot/faktakälla
HTML 1.0 HTML under pionjärtiden (7.1) Fotnot/faktakälla
Text based user interface HTML under pionjärtiden (7.1) Fotnot/faktakälla
Mosaic HTML under pionjärtiden (7.1) Fotnot/faktakälla
Active X Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
HTML 2.0 Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
Netscape Navigator Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
HTML 3.2 Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
Internet Explorer Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
Common Language Runtime Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
Webbläsarkriget Utveckling under browserkriget (7.2) Fördjupning
HTML 3.0 Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
Applet Utveckling under browserkriget (7.2) Fotnot/faktakälla
Strikt, transitional och frameset CSS föds och HTML 4 skapas (7.3) Referens/läs mer
HTML 4.01 CSS föds och HTML 4 skapas (7.3) Fotnot/faktakälla
Spacer GIF CSS föds och HTML 4 skapas (7.3) Fotnot/faktakälla
Draconian error handling history XML (7.4) Fördjupning
XML XML (7.4) Fotnot/faktakälla
XHTML 1.1 XHTML (7.5) Fotnot/faktakälla
XHTML 2 XHTML (7.5) Fotnot/faktakälla
XHTML 1.0 XHTML (7.5) Fotnot/faktakälla
ruby i HTML Standardiseringsprocessen (7.6) Fotnot/faktakälla
W3C Recommendation track Standardiseringsprocessen (7.6) Fördjupning
HTML kontra XHTML Äkta XHTML (7.7) Referens/läs mer
MathML Working Group Äkta XHTML (7.7) Fotnot/faktakälla
XForms 2.0 Äkta XHTML (7.7) Fotnot/faktakälla
HTML and XHTML Frequently Answered Questions Äkta XHTML (7.7) Referens/läs mer
SVG Working Group page Äkta XHTML (7.7) Fotnot/faktakälla
Semantic Web Activity Äkta XHTML (7.7) Fotnot/faktakälla
HTML kontra XHTML Äkta XHTML (7.7) Boklänk
Web Applications 1.0 HTML5 (7.8) Fotnot/faktakälla
HTML5:Edition for Web Authors HTML5 (7.8) Referens/läs mer
html5.org HTML5 (7.8) Referens/läs mer
Web Forms 2.0 HTML5 (7.8) Fotnot/faktakälla
HTML WG HTML5 (7.8) Fotnot/faktakälla
Meet NEWT:New Exciting Web Technologies HTML5 (7.8) Referens/läs mer
WhatWG HTML5 (7.8) Fördjupning
The marquee element (usch!) Versionslös HTML (7.9) Fotnot/faktakälla
Position Paper for the W3C Workshop... (nedröstades av W3C):null Versionslös HTML (7.9) Fotnot/faktakälla
The center element (usch!) Versionslös HTML (7.9) Fotnot/faktakälla
The embed element (usch!) Versionslös HTML (7.9) Fotnot/faktakälla
On SGML and HTML (föråldrat):null Versionslös HTML (7.9) Fotnot/faktakälla
The iframe element Versionslös HTML (7.9) Fotnot/faktakälla
Quirks Mode Living Draft Doctype-switching (7.10.1) Fördjupning
Activating Browser Modes with Doctype Doctype-switching (7.10.1) Fotnot/faktakälla
Render Mode av Eric Meyer Doctype-switching (7.10.1) Referens/läs mer
Mozilla Quirks Mode Behavior Doctype-switching (7.10.1) Referens/läs mer
What happens in Quirks Mode Doctype-switching (7.10.1) Fotnot/faktakälla
Doctype Sniffing Doctype-switching (7.10.1) Referens/läs mer
Quirksmode av PPK Doctype-switching (7.10.1) Referens/läs mer
Beyond Doctype Internet Explorers olika lägen (7.10.3) Fördjupning
Defining Document Compatibility Internet Explorers olika lägen (7.10.3) Fotnot/faktakälla
Text Level Semantics HTML-element (7.11) Fördjupning
The em element <em> (7.11.1) Referens/läs mer
The strong element <strong> (7.11.2) Referens/läs mer
The i element <i> (7.11.3) Referens/läs mer
The b element <b> (7.11.4) Referens/läs mer
The abbr elelemnt <abbr> (7.11.5) Referens/läs mer
The time element <time> (7.11.6) Referens/läs mer
The best of Förkortade attribut (7.12) Boklänk
The time Element Förkortade attribut (7.12) Referens/läs mer
The base elelement <base /> (7.13.1) Referens/läs mer
the br element <br /> (7.13.2) Referens/läs mer
The hr element <hr /> (7.13.3) Referens/läs mer
HTML5 Content categories HTML5:s innehållsmodell (7.16) Referens/läs mer
HTML5 Content model HTML5:s innehållsmodell (7.16) Referens/läs mer
Kapitel 8
Cascading_Style Sheets CSS historik och teori (8) Fördjupning
Smart navigering i de officiella rekommendationerna på W3C CSS historik och teori (8) Tips
Startsida om CSS på MDN CSS historik och teori (8) Referens/läs mer
CSS WG CSS historik och teori (8) Fotnot/faktakälla
Eric Meyer förklarar CSS 2.0 CSS 2.0 och 2.1 (8.1.2) Fotnot/faktakälla
Varför inte tabeller för layout Genombrottet för CSS-layout (8.1.3) Referens/läs mer
CSS Zen Garden Genombrottet för CSS-layout (8.1.3) Boklänk
CSS 3 Radial Gradients (mycket pedagogisk) Prefix och färgtoningar (8.1.5) Fördjupning
Using Gradents Prefix och färgtoningar (8.1.5) Referens/läs mer
Default styling i Firefox Hur infoga CSS (8.2) Fördjupning
Längdenheter Måttenheter (8.3) Referens/läs mer
CSS pixlar och andra mått Pixlar (px) (8.3.2) Referens/läs mer
A pixel is not a pixel (PPK förklarar) Pixlar (px) (8.3.2) Referens/läs mer
Understanding Font sizing in CSS: em – px – pt – percent – rem and more Mått relativa textstorleken (8.3.4) Fördjupning
CSS length units Mått relativa dokumentfönstret (experimentella måttenheter) (8.3.5) Referens/läs mer
Vinklar i CSS Tidsenheter och vinklar (8.3.6) Referens/läs mer
Useful nth-child Recipes Mer om selektorer (8.4) Tips
CSS Selectors interactive demo Mer om selektorer (8.4) Referens/läs mer
What's Your CSS Style Mer om selektorer (8.4) Tips
30 tips på smarta selektorer Mer om selektorer (8.4) Referens/läs mer
Vad händer om jag använder important (Not so) !important (8.6) Referens/läs mer
En basal CSS Reset av Russ Weakley Att resetta eller inte resetta - det är frågan? (8.9) Referens/läs mer
outline Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
font Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
Top 5 CSS Shorthand Properties Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
transition Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
border Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
padding Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
border-top Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
Dustin Diaz förklarar shorthands Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
list-style Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
background Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
margin Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
border-radius Kortformer (Shorthands) (8.10) Referens/läs mer
Media queries @media (8.11) Referens/läs mer