webbteknik.nu

Uppdateringar augusti 2016

Under sommaren har boken Webbutveckling 1 och dess arbetsbok skrivits om till stora delar. Under hösten kommer böckerna för Webbserver­programmering att skrivas om. Förändringarna presenteras mer i detalj nedan.

Du kan läsa ett utdrag ur boken Webbutveckling 1 och dessa arbetsbok. I detta utdrag finns början på boken så att du kan testa själv vad webbutveckling är. I utdraget från arbetsboken går jag igenom installation av några verktyg som är bra att ha för att komma igång (Git, GitHub, en editor). Dessutom finns det en vägledning som hjälper dig att installera en egen webbserver på ett säkert och smidigt sätt på din dator.

Använd detta utdrag också för att installera en webbserver för kursen Webbserverprogrammering 1!

Nyheter i Webbutveckling 1

Sedan första upplagan 2012 har det hunnit hända mycket i webbvärlden. Grunderna för webbutveckling är dock oförändrade, och mitt upplägg är därför i stort detsamma som tidigare. De viktigaste förändringarna är dessa:

  1. All layout sker med en ny teknik. Den tidigare upplagan använde float, medan den här använder flex.
  2. Information och anpassning till webbläsare har uppdaterats till en marknad som domineras av Google Chrome, men också innehåller helt nya webbläsare som Microsoft Edge.
  3. Mobila enheter, telefoner och plattor, är den kanske vanligaste plattformen för att surfa på webben idag. Boken är helt igenom skriven för att passa den mobila webben.
  4. Många justeringar har gjorts för att göra boken dagsaktuell när det gäller stöd för olika tekniker i webbläsarna.
  5. Boken har skrivits om för att bli enklare att använda och lättare att läsa.
  6. Ämnes- och kursplanerna i början av boken är uppdaterade enligt Skolverkets förändringar 2015.

Nytt inloggningssystem till webbplatsen hösten 2016

Ett nytt inloggningssytem har införts och du måste nu ha ett konto på GitHub för att logga in här. Anledningen till detta byte är att det gamla systemet läggs ner.

Längre förklaring för den som vill veta mer: Jag valde ett system som skulle vara så fritt som möjligt från de stora aktörernas kartläggning av våra surfvanor. Tyvärr slog det aldrig igenom, utan förblev en obetydlig aktör på marknaden för single sign on system. GitHub däremot fortsätter att växa och har blivit den kanske viktigaste webbplatsen för all öppen mjukvaruutveckling. Du borde ha ett konto på GitHub även om det inte användes också av denna webbplats.

Länkar

Det du behöver för att komma igång med böckerna:

Några andra tips:

Errata

Uppdateringsstatus

Smakprov på en video

Videon hör till 2013 års upplaga men denna del är oförändrad i nya utgåvan.

Installation av Webbserver

I föregående upplaga av Webbserverprogrammering 1 rekommenderade jag XAMPP för att installera en lokal webbserver. I den nya upplagan finns det en betydligt bättre lösning (Vagrant och Homestead). Det är samma som i arbetsboken till Webbutveckling 1. Tills vidare kan du läsa utdraget till den boken. Guiden finns längst bak där.

Lars Gunther

Thelin Läromedel, Skolportalen