webbteknik.nu

Länkar

Det du behöver för att komma igång med böckerna:

Några andra tips:

Errata

Uppdateringsstatus

Smakprov på en video

Videon hör till 2013 års upplaga men denna del är oförändrad i nya utgåvan.

Installation av Webbserver

I föregående upplaga av Webbserverprogrammering 1 rekommenderade jag XAMPP för att installera en lokal webbserver. I den nya upplagan finns det en betydligt bättre lösning (Vagrant och Homestead). Det är samma som i arbetsboken till Webbutveckling 1. Tills vidare kan du läsa utdraget till den boken. Guiden finns längst bak där.

Lars Gunther

Thelin Läromedel, Skolportalen